په لوی لاس بایللې جګړې

ليکنه: انتظار خادم کلونه کېږي چې د هیواد د سولې[...]