تر ژباړه لاندې کتابونه

چاپوونکی اداره د ژباړې د پیل نېټه علمي څانګه ژباړڼ لیکوال د کتاب نوم ګڼه
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 5/12/2014 Philosophy احمد درمان Will Durant The Story Of Philosophy 1
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 7/17/2014 Islam احمد درمان Muhammad Qutb Islam-The Misunderstood Religion 2
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 00/01/2014 ارواپوهنه احمدشاه پاڅون ډېل کارنګي Magic in sweet word 3
خپرندوى: يار خپرندويه ټولنه، جلال اباد 1/1/2015 سياست هجرت الله اختيار دوکتور فرهاد قاسمی اصول روابط بین المللی 4
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ ژباړه بشپړه شوې حقوق او سیاسي علوم حبیب مؤمن ډاکټر سید ابوالفضل قاضي شریعت پناهي حقوق اساسي و نهادهای سیاسي 5
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 10/9/2013 اسلام فضل الباري بريالي وحيدالدين خان امن عالم 6
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 00/09/2014 ‌ښوونه او روزنه هدایت الله همیم دوکتور عبدالکریم بکار مشکلات الأطفال 7
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 00/09/2014 ‌ښوونه او روزنه هدایت الله همیم ‌عبالکریم بکار طفل یقرأ 8
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 00/09/2014 ناول هدایت الله همیم ژول ورن 2000 leagues under the sea 9
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 00/09/2014 ‌سیاست او معلومات هدایت الله همیم محمود المراغي سفر الموت من أفغانستان الی العراق 10
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 00/09/2014 لنډه کیسه هدایت الله همیم کامل کیلاني پر کباب مین والي 11
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 00/09/2014 ‌پند او طنز هدایت الله همیم ‌کامل کیلاني لوستونکی خر 12
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 10/3/2014 ښوونه او روزنه پوهنیار عبدالحبیب خالد : National Research Council How People Learn: Brain, Mind, Experience, School 13
مومند خپرندویه ټولنه 00/00/2014 انجنیري فرید عاطف S. K. Khanna, C. E. G. Justen Highway Engineering 14
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 3/1/2015 مدیریت عبدالجمیل ممتاز سید حمید رضا عظیمي مدیریتي ناروغۍ 15
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 3/29/2015 مدیریت عبدالجمیل ممتاز معصومه جان بخش پرده آخر مدیرت 16
نشته: غواړئ ملاتړ یې وکړې؟ 14/2/2015 طب پوهيالی عبدالعظیم  رسولي PL Dhingra and Shruti Dhingra دغوږ،پزې اوستوني ناروغۍ 17

تاسې هم غواړئ له لومړيتوب سره خپل تر ژباړې لاندې کتاب راجستر کړئ؟
د لاندې ټړوني په مرسته کولای شئ چې خپل کتاب له موږ سره راجستر کړئ.

* کتاب راجستر کړئ

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي