زموږ راتلونکې ځای ناستې، جګړه زده کوي

لیکنه: آغامحمد قریشي اونۍ وړاندي مې د کندهار په عینو[...]