پر امام اعظم ابوحنیفه د یوې نیوکې ځواب

لیکنه: استاذ نورالله خان احمدزی امام بخاري ولې له امام[...]