د زابل او کلات لنډ تاریخي شاليد – شپږمه برخه

ليکنه: شریف الله دوست(سرواني) په تېر پسې… د زابل کلات[...]