د زابل او کلات لنډتاريخي شاليد اتمه برخه

ليکنه: شریف الله دوست(سرواني) په تېر پسې… شاه جوی کله[...]