بيل ګيټس

لیکنه: سمیع الله لودین هغه ناکام بی دیپلومه تجار چې[...]