کونړ د سیاحت (ټوریزم) ځانګرې سیمه

لیکنه: نصیر ریښتین کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت[...]