د شبيراحمد حليمي په غزل کره کتنه وشوه

راپور: مطيع الله همدرد کابل ادبي بنډار خپله ۷۴مه غونډه[...]