د خلیلزاد افغان محوره هڅې

لیکنه: آغامحمد قریشي ایا د زلمي خلیلزاد وروستیو افغان محوره هڅو[...]