د پارکینسون قانون

لیکنه: محی الدین دلیل ځه خدای مهربانه دی، تر ازموینې[...]