سلیمان لایق

منل شوی شاعر، پيژندل شوی لیکوال او پیاوړی سیاستوال دی[...]