په وجود باندې د الله ﷻ د نوم راښکاره کېدل، حقيقت څه شی دی؟

لیکنه: ډاکټر نجيب زاخېلوال ډېر موده وشوه چې په افغانستان[...]