د کورنیـــو اړیکو پياوړتــــیا

لیکنه: ډاکټر واین “ماتیو” ژباړه:  اســــدالله لایق کورنۍ (فامیل) په[...]