ولې اختلاف کوو؟

ژباړه او لنډيز: محمداياز ترنک د شنه اسمان په پراخه[...]