ولې پوهنتون کې له پرېزنټېشن ورکولو تېښته کوو؟

لیکنه: محمد امين علمي کابو دا نيمګړتيا په هر دوهم، درېيم[...]