د مالي را پور ورکونې د نړیوالو معیارونو له مخې د کلني مالي را پور جوړول

لیکنه: پوهنیار همایون غفورزی سریزه هر کاروبار دوې عمومي موخې[...]