خوښي موخه ده!

لیکوال: راسل ګریر ژباړن: حمیدالله حمیدي ټول په دې پوه[...]