د هیواد د کانونو چور او تالان

لیکنه او شننه: خیرالله شینواری په ګران هیواد باندې د غربي[...]