۹عادتونه، چې ستاسې شخصیت وژني

لیکنه: محمد یعقوب خالقي که لاندني عادتونه ولرئ، هیڅکله به[...]